تاریخ عضویت : 1399/05/06
تاریخ به روز رسانی: 1399/05/11

اطلاعات تماس

مرکز خريد و فروش سگهاي گارد و نگهبان

مجموعه تخصصي پرورش سگ هاي گارد ونگهبان با اصالت کتبي مادام العمر تضمين خط خون

انواع تیپ ژرمن و ۱۵ نژاد با خط خونی بالا

ژرمن۲ماهه تا ۴ماهه و۶ماهه ویک ساله تا۵ساله موجود دارم

گواهی کتبی اصالت تقدیم میکنم

شناسنامه دارند

واکسن وانگل تراپی شده

عکس وفیلم واتساپ 

بازدید واتساپ پیغام بدین لوکیشن بفرستم

نظرات کاربران

تعداد کل: 2  -  فعال: 0  -  غیر فعال: 2

کارتابل مدیریت پتیران

ثبت آگهی خروج