فیلم آموزش سگ
محل تبلیغ شما
محل تبلیغ شما
سمینار قلب در دام کوچک
تاریخ عضویت : 1394/08/03
تاریخ به روز رسانی: 1398/02/15

اطلاعات تماس

پانسيون سگ گلد پت

گلدپت بزرگترين ومعتبرترين مرکزپانسيون سگ وگربه ميباشد.پانسيون سگ وگربه درمحيطي کاملابهداشتي وارام زيرنظربرجسته ترين دامپزشکان ميباشد.به هنگام پانسيون سگ مربيان کارآزموده اين مرکزتمام تلاش خودرابراي گرفتن برخي ازپرخاشگري هاي رفتاري اعم ازسروصدا,کنترل ادرارومدفوع وروانشناسي سگ انجام ميدهندودرمحيط پانسيون سگ وگربه افرادمجرب وآموزش ديده اي به صورت شبانه روزي درمحيط پانسيون ميباشنددرمحيط پانسيون سگ هاوگربه هابايکديگر درارتباط نبوده وهرکدام داراي اتاقک هاي  جدا که مجهزبه سيستم گرمايشي وسرمايشي وتهويه ميباشند

پانسيون سگ وگربه درمحيطي کاملابهداشتي وارام زيرنظربرجسته ترين دامپزشکانميباشد.به هنگام پانسيون سگ مربيان کارآزموده اين مرکزتمام تلاش خودرابرايگرفتن برخي ازپرخاشگري هاي رفتاري اعم ازسروصدا,کنترل ادرارومدفوعوروانشناسي سگ انجام ميدهندودرمحيط پانسيون سگ وگربه افرادمجرب وآموزش ديدهاي به صورت شبانه روزي درمحيط پانسيون ميباشند

اینستاگرام:goldpet۹۷
ایدی تلگرام:pansiunsag


با تعیین وقت قبلی

۰۹۱۲۰۶۱۱۳۱۸

ایدی تلگرام pansiunsag

اینستاگرام :goldpet۹۷گلدپت معتبرترین مرکز فروش انواع نژادهای سگ دارای تاییدیه سلامت وتاییدیه اصالت
اینستاگرام:goldpet۹۷


نظرات کاربران

تعداد کل: 2  -  فعال: 0  -  غیر فعال: 2