معرفی نژاد سگ باکسر

معرفی نژاد سگ باکسر

پیشینه نژاد باکسر از کجا آغاز شد و تاریخچه آن چیست؟ ما برای پاسخ این سوال باید در آلمان بمانیم. این کشور در اروپا واقع شده و از دریای شمال برخوردار است. 

 معرفی نژاد سگ پیت بول

معرفی نژاد سگ پیت بول

پیت بول تریر متعلق به گروه تریر است که گروهی از سگ های پرانرژی و انواع مختلفی از اسباب بازی، سگ های کوچک و متوسط و بزرگ را شامل می شود.
سگ ها در گروه تریر معمولا نسبت به دیگر حیوانات، از جمله سگ های دیگر، نیز تحمل ندارند. روح شکارچی اجدادی آنها عمیقا در رفتارشان دخیل است و آنها معمولا مقابل حیوانات کوچکتر جبهه می گیرند. 

 

معرفی نژاد سگ پوینتر

معرفی نژاد سگ پوینتر

سگ پوینتِر بطور همزمان به اسپانیا ، پرتقال ، اروپای شرقی و انگلستان راه یافتند. پوینتر اغلب با نام ,,پوینتر انگلیسی ,,شناخته می شود که یک نژاد با سایر متوسط و بزرگ است
در انگلستان این سگ به عنوان سگ شکارچی شناخته می شود.

معرفی نژاد سگ پودل

معرفی نژاد سگ پودل

پودل یک سگ بسیار فعال، هوشمند و ظریف است.شخصیت کاملا خود ساخته و مستقلی دارد،هنگامی که در حال حرکت است، حرکتش به طور مغرورانه و با افتخار است

معرفی نژاد سگ پاگ

معرفی نژاد سگ پاگ

پاگ های اولیه در چین قدیم یافت شده اند. پاگ یک نژاد بسیار قدیمی است. ما می توانیم تاریخ ان را به چین حدود 700-400 سال قبل از میلاد ردیابی کنیم

 معرفی نژاد سگ پامرانین

معرفی نژاد سگ پامرانین

پامرانین یکی از محبوب ترین سگ های خانگی / آپارتمانی در ایران. پیشینه پامرانین به سگهای بزرگتر اسپیتز، به ویژه اسپیتز آلمان، برمیگردد

معرفی نژاد سگ آکیتا

معرفی نژاد سگ آکیتا

آکیتا سگ با هیبت و عضلانی با سرهای بزرگ مثلثی است. آنها یک پوزه کوتاه و گوش نوک تیز دارند.

معرفی نژاد سگ آلابای

معرفی نژاد سگ آلابای

آلابای یا سگ چوپان آسیای مرکزی یک سگ چند منظوره، بومی روسیه و جمهوری های شوروی سابق آسیای مرکزی است.

معرفی نژاد سگ لابرادور رتریور

معرفی نژاد سگ لابرادور رتریور

سگ لابرادور رتریور یکی از نژاد های پر طرفدار درآمریکا است. سایزشان متوسط تا بزرگ، بدن محکم و ورزیده ای دارند. آشنایی با سگ لابرادور در ادامه