معرفی نژاد سگ آلابای

معرفی نژاد سگ آلابای

آلابای یا سگ چوپان آسیای مرکزی یک سگ چند منظوره، بومی روسیه و جمهوری های شوروی سابق آسیای مرکزی است.

معرفی نژاد سگ لابرادور رتریور

معرفی نژاد سگ لابرادور رتریور

سگ لابرادور رتریور یکی از نژاد های پر طرفدار درآمریکا است. سایزشان متوسط تا بزرگ، بدن محکم و ورزیده ای دارند. آشنایی با سگ لابرادور در ادامه