خدمات ویژه مجموعه پتیران برای همکاران صنعت حیوانات خانگی

خدمات ویژه مجموعه پتیران برای همکاران صنعت حیوانات خانگی

پتیران برای مجموعه های فعال و علاقمندان ورود به صنعت حیوانات خانگی خدمات بی نظیر و تازه ای آماده و ارائه می نماید.

عضویت در اطلاع رسانی تخفیف ها و رویدادهای حیوانات خانگی

عضویت در اطلاع رسانی تخفیف ها و رویدادهای حیوانات خانگی

با تکمیل این فرم علاوه بر اینکه حیوان دلبند شما به خانواده حیوانات پتیران می پیوندد و به طور خودکار در مسابقات  آینده پتیران شرکت داده خواهد شد.  شما نیز از تمام تخفیف ها ، مراسم و جشن ها ، همایش ها، بازدیدهای دسته جمعی و خیریه هایی که در رابطه با حیوانات در سرتاسر کشور برگزار می شود اطلاع پیدا خواهید نمود.

سرآغاز صفحه اول

سرآغاز صفحه اول

توضیحات کوتاه