عضویت در اطلاع رسانی تخفیف ها و رویدادهای حیوانات خانگی

عضویت در اطلاع رسانی تخفیف ها و رویدادهای حیوانات خانگی

با تکمیل این فرم علاوه بر اینکه حیوان دلبند شما به خانواده حیوانات پتیران می پیوندد و به طور خودکار در مسابقات  آینده پتیران شرکت داده خواهد شد.  شما نیز از تمام تخفیف ها ، مراسم و جشن ها ، همایش ها، بازدیدهای دسته جمعی و خیریه هایی که در رابطه با حیوانات در سرتاسر کشور برگزار می شود اطلاع پیدا خواهید نمود.

سرآغاز صفحه اول

سرآغاز صفحه اول

توضیحات کوتاه

معرفی

معرفی

پورتال هستم یک مسافر